Про нас


Громадська організація «Фундація «Жіноча ініціатива»
(Foundation «Women’s initiative»)

Добровільне об’єднання фізичних осіб, створене для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.Правова лабораторія клінічних методів навчання «Pro bono» при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.
Є структурним підрозділом університету та має два напрями діяльності. Перший напрям діяльності - це надання безоплатної правничої допомоги для певних категорій населення. Другий напрям діяльності – це правова просвіта населення. На підставі угод та меморандумів активно співпрацює із установами та організаціями Луганської області.Юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Структурний підрозділ університету, який здійснює підготовку за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною (дистанційною) формою навчання за спеціальністю 081 «Право» у Луганській області. На факультеті працює понад 20 викладачів та практикуючих юристів (адвокатів, суддів та ін.).