Питання/Відповіді (Категорія: Спадкові правовідносини)


Питання: Який порядок прийняття у спадщину за законом незареєстрованої земельної ділянки, та які документи необхідні для успішного виконання цієї процедури?
Відповідь: Загалом, процедура оформлення спадщини на будь-яке майно складається з наступних етапів: • відкриття спадкової справи нотаріусом за останнім місцем проживання спадкодавця чи місцезнаходженням його нерухомого майна; • подання нотаріусу нотаріально засвідчених заяв про прийняття спадщини від спадкоємців; • визначення спадкової маси, в т.ч. перевірка реєстрації майна за спадкодавцем; • видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцеві (не раніше ніж через 6 місяців з дня відкриття спадщини); • реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (якщо успадковане нерухоме майно). Для того щоб прийняти у спадщину будинок, необхідно згідно статті 1269 особисто подати подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Майте увагу, що для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (ст. 1270 ЦКУ). У Вашому випадку успадковується нерухоме майно, тобто будинок. Для того зоб прийняти нерухоме майно у спадщину треба звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва. Свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини. (ст. 1298 ЦКУ). У випадку видачі Свідоцтва про право на спадщину, державним нотаріусам сплачується державне мито у розмірі 34 грн. Якщо ж Свідоцтво видається приватним нотаріусом, оплата за вчинення нотаріальної дії встановлюється за згодою Сторін. Порядок оподаткування доходів, отриманих платниками податку — фізичними особами внаслідок прийняття у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регламентується ст. 174 Податкового кодексу. Так як ви є дитиною спадкодавця, тобто, якщо говорити мовою закону, член сім’ї спадкодавця першого ступеня, виходить те, що ваш об’єкт спадщини, тобто будинок, буде оподатковуватись за нульовою ставкою, що вказано у ст. 174.2.1. ПКУ Щодо оформлення спадщини на земельну ділянку є свої особливості. Для оформлення спадщини саме на земельну ділянку нотаріусу необхідно мати в спадковій справі також витяг з кадастру (ДЗК) на земельну ділянку (ст 1269 ЦКУ). Витяг з кадастру видається місцевим управлінням Держгеокадастру на підставі запиту нотаріуса. На практиці нотаріус складає нотаріальний запит та передає його заінтересованій особі (спадкоємцю), тобто вам, в руки для отримання Витягу з кадастру. В тексті нотаріального запиту, при цьому, вказується особа, яку уповноважено отримати витяг з ДЗК на руки. Нотаріус, отримавши витяг з кадастру, проводить всі необхідні заходи щодо належного оформлення спадкової справи та не раніше ніж через 6 (шість) місяців з моменту відкриття спадщини (день смерті спадкодавця) видає свідоцтво про право на спадщину на земельну ділянку. Одночасно, нотаріус також проводить реєстрацію права власності на земельну ділянку за спадкоємцем, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ст 1298 ЦКУ ). Таким чином, для того щоб отримати земельну ділянку у спадщину Вам необхідно вчинити наступні дії: • подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини; • отримати Витяг з кадастру в місцевому управлінні Держгеокадастру на підставі запиту нотаріуса; • отримати у нотаріуса свідоцтво про право на спадщину; • отримати у нотаріуса витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ст. 66 Закону України «Про нотаріат»). З моменту отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, спадщина на земельну ділянку може вважатись оформленою належним чином. Вказаний витяг є остаточним документом, який підтверджує право власності на успадковану земельну ділянку. Додатково звертатись до реєстраційної служби (Укрдержреєстру) для реєстрації права власності на земельну ділянку не потрібно. Але у вашому випадку земельна ділянка не має кадастрового номеру. В цьому випадку процес оформлення спадщини на земельну ділянку уповільнюється необхідністю організації дій щодо внесення земельної ділянки до бази Державного земельного кадастру та отримання відповідного витяг з кадастру (ДЗК) (ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр»). Отримати витяг з кадастру на земельну ділянку, яка не має кадастрового номеру, можна звернувшись до землевпорядної організації, яка має в своєму штаті сертифікованих інженерів - землевпорядників. Землевпорядна організація розробить технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), погодить її у необхідних установах та отримає витяг з кадастру, який в подальшому треба буде подати нотаріусу для прийняття спадщини на земельну ділянку. Для більшого розуміння процедури додамо, що технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки розробляється на ім'я спадкодавця, а сам витяг з кадастру видається на ім'я спадкоємця, що зазначений в запиті нотаріуса. Наступним вашим кроком буде: Домовтесь з землевпорядною організацією про вартість, строки виконання робіт та укладіть відповідний договір. Будьте уважні при укладенні договору! Обов’язково повністю прочитайте проект договору, а якщо якісь із його умов Вам незрозумілі – зверніться до правової лабораторії клінічних методів «PRO BONO» Зверніть увагу на те, щоб в договорі були вказані конкретні терміни виконання робіт! Строк виконання робіт згідно законодавства не може перевищувати 6 місяців. Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки у строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при потребі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Технічна документація має бути складена у паперовій формі та у формі електронного документу. Увага! Вимагайте від землевпорядної організації надання Вам примірника виготовленої землевпорядної документації у паперовій формі. У разі виникнення спору щодо меж земельної ділянки у суді, вона буде слугувати доказом. Наступним кроком Вам слід ініціювати процедуру державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та у результаті – отримати Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Для цього слід звернутись до територіального органу Держгеокадастру в районі (місті). Після спливу 6 місячного строку з дня смерті спадкодавця, Вам необхідно звернутись до нотаріуса, якому було подано заяву про прийняття спадщини. Нотаріус зобов’язаний зареєструвати Ваше право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. З цього моменту Ви є повноправним власником успадкованої земельної ділянки. Будьте уважні! Тому що: Оформити право власності на земельну ділянку в порядку спадкування можливо лише у разі, якщо право власності на неї було оформлено спадкодавцем належним чином, іншими словами, - є документ, який підтверджує зазначене право власності. Часто трапляється, що рішення про приватизацію земельної ділянки прийнято, але спадкодавець оформити відповідний державний акт або свідоцтво про право власності не встиг. У такому випадку спадкоємцеві необхідно звернутись до суду із позовом про визнання право власності на земельну ділянку у порядку спадкування.
4