Питання/Відповіді (Категорія: Для молоді)


Питання: Який порядок та правила вступу на юридичний факультет СНУ ім. В. Даля?
Відповідь: Згідно з п. 1, р. XV Наказу МОН «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році» Правила прийому в 2020 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти та вносяться до ЄДЕБО (Єдина державна база з питань освіти) до 31 грудня 2019 року. Правила прийому діють протягом календарного року. Отже, згідно Правил прийому на навчання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в 2020 році: 1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються: • особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра; • особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра; • особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії. Оскільки, Ви маєте атестат про повну загальну середню освіту, то можете вступити на навчання на перший курс для отримання освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра. Вступ до закладів вищої освіти проводиться на конкурсній основі, тому згідно з р. VII Правил прийому на навчання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в 2020 році 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів.
4
Питання: Який порядок реєстрації на ЗНО для школярів у 2020 році?
Відповідь: Згідно з Наказом МОН «Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» : 10. Подання особами реєстраційних документів для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (далі-ЗНО) -03. 02. 2020- 24.03.2020: 11. Внесення змін за вимогою учасників ЗНО до реєстраційних даних (переєрестрація)-03.02. 2020-24.03.2020 12. Виготовлення та видача дублікатів Сертифікатів ЗНО 2020 р. – з 03.02.2020 14. Виготовлення та видача повторних сертифікатів ЗНО 2020 -з 25. 03. 2020-по 30. 04. 2020, з 16.06. 2020. 20. Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО запрошень-перепусток для участі у ЗНО -до 30. 04. 2020 29. Проведення ЗНО: Основна сесія-21.05. 2020- 15. 06. 2020 42. Проведення додаткової сесії ЗНО-25.06.2020-17.07. 2020 Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року триватиме з 03 лютого до 24 березня. Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня 2020 року. Щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру. Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу «Зареєструватися». (посилання-https://zno.testportal.com.ua/registration) Унесення змін до реєстраційних даних Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат), який вам буде надіслано в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання. У разі потреби ви можете внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Перереєстрація триватиме з 03 лютого до 24 березня 2020 року після отримання вами Сертифіката. Для перереєстрації потрібно внести зміни до реєстраційних даних за допомогою спеціального сервісу «Внести зміни», розміщеного на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Вхід до сервісу – за номером і пін-кодом Сертифіката. Вам потрібно буде оформити нову реєстраційну картку, повторно сформувати комплект реєстраційних документів, вклавши до нього отриманий раніше Сертифікат. Пакет документів треба подати до відповідного регіонального центру в той самий спосіб, у який це було здійснено під час реєстрації. Реєстрація осіб для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання Під час основного періоду реєстрації, що триватиме з 03 лютого до 24 березня 2020 року, подати документи для участі в додатковій сесії мають право особи, які не можуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії у зв’язку з тим, що: обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день; у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном; за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у зовнішньому оцінюванні з окремого(их) навчального(их) предмета(ів), що проводиться(яться) в певні дні; вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії; належать до категорії осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення; у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном. Щоб зареєструватися для проходження зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії, зазначені вище особи мають надати заяву (у довільній формі) і документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основній сесії, а саме: довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, де зазначено період навчання; клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації; медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання форми № 086-3/о, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900; копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення відповідного заходу; довідку з закладу освіти, де вказано, що заявник дійсно навчається в цьому закладі освіти, а також дату складання ним державного іспиту, яка збігається з датою проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета; документ, що підтверджує необхідність перебування за кордоном у день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета; копію паспорта громадянина України, зокрема копії сторінок, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові, а також відомості про реєстрацію місця проживання (або копію довідки про реєстрацію місця проживання/перебування – для осіб, які мають паспорт громадянина України у формі картки), а в разі відсутності в заявника паспорта – відповідну копію паспорта громадянина України одного з батьків (опікунів, піклувальників).
4
Питання: Для яких категорій громадян діють спеціальні умови вступу до закладів вищої освіти?
Відповідь: Згідно з р. VIII Правил прийому на навчання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в 2020 році спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: • зарахування за співбесідою; • участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1. (особи, які мають право на зарахування в межах цієї квоти: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування); Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є: • зарахування за результатами співбесіди та/або квотою-1 зараховуються на місця державного замовлення (бюджет); • переведення на вакантні місця державного замовлення (бюджет) осіб у порядку, передбаченому Умовами вступу та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію (Закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням); • переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти: • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію (Закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням), вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). 3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень (140 балів з 200 можливих) допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року, зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). 6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до СНУ ім. В. Даля, відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі: • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції / операції об’єднаних сил (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року. Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
4