Питання/Відповіді (Категорія: Питання соціального забезпечення)


Питання: Чи можливо отримати виплату допомоги на поховання через деякий час після смерті людини?
Відповідь: Частиною 5 ст. 32 Закону №1105 передбачено граничні строки набуття права на отримання матеріального забезпечення, у тому числі допомоги на поховання. Так, допомога на поховання виплачується у разі, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців із дня смерті особи. Слід зазначити, що дванадцяти місячний період відлічується з дня реєстрації смерті застрахованої особи. Допомога на поховання призначається особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану громадян. Допомога на поховання пенсіонера виплачується в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. Для оформлення допомоги на поховання необхідно надати до органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку померлого пенсіонера документи: – заяву про виплату допомоги на поховання; – паспорт заявника або інший документ, що посвідчує особу, та його копія; – довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. Згідно з ч. 3 ст. 32 Закону №1105 допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду.
4
Питання: Чи буде законним звернення вдови щодо отримання компенсаційних виплат коштів, які не було доплачено її чоловікові за час, коли йому виплачували пенсію не в достатньому розмірі?
Відповідь: Якщо відповідно до експертного висновку, наданого Центральною міжвідомчою комісією МОЗ та МНС України (далі Експертний висновок), захворювання чоловіка, що призвело до смерті, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Також виходячи з інформації, наданої в Експертному висновку, можна дійти такого висновку, що інвалідність другої групи так само була спричинений дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. А отже, згідно з п.1 ч.1 ст.14 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» він повинен був відноситись до 1 категорії осіб, що мають право на одержання пільг та компенсацій. З цього виходить, що за ст.50 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» йому повинна була виплачуватися щомісячна додаткова пенсія за шкоду заподіяну здоров’ю. А також, згідно ст.54 цього ж Закону пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством. Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань. Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення» передбачено можливість отримати виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера (ст. 52), однак йдеться винятково про ті кошти, що були нараховані пенсіонеру при житті. На скільки ми розуміємо, статус ліквідатора аварії на ЧАЕС чоловіку надано вже після смерті, а при житті такого статусу він не мав, відповідно до цього, йому не нараховувалася щомісячна додаткова пенсія. Таким чином, спираючись на все вищенаведене, можна дійти висновку, що отримати кошти, які не було доплачено чоловіку не має можливості. Однак, виходячи з того, що Ви маєте на руках Експертний висновок і подали документи на отримання посвідчення вдови ліквідатора аварії на ЧАЕС, згідно зі ст.54 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Ви можете претендувати на отримання державної пенсії у зв’язку з втратою годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. А також, спираючись на все, що наведено вище і згідно з ч.2 ст. 20 цього ж закону пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
4